CARGO

Witamy!

CamPro - producent kompaktowych przyczep kempingowych. 
 Zapraszamy do zapoznania się z Naszą ofertą.
Welcome!
CamPro - manufacturer of compact caravans. We invite you to familiarize yourself with our offer.

Bienvenue!
CamPro - fabricant de caravanes compactes. 
Nous vous invitons à vous familiariser avec notre offre.
PRZYCZEPY CAMPRO - TWÓJ PARTNER W PODRÓŻY!

CamPro V270

Innowacyjna, kompaktowa przyczepa kempingowa,
to  oferta dla wszystkich sympatyków karawaningu!

System otwierania/zamykania z wykorzystaniem nowoczesnego tekstylnego poszycia bocznego, zapewnia znaczną przewagę nad standartowymi rozwiązaniami zapewniając doskonałe warunki w czasie holowania.

Innovative, compact caravan is an offer for all fans of caravanning! The open/close system with the use of modern textile side sheathing, provides a significant advantage over standard solutions, ensuring excellent conditions during towing.

Bezpieczne Wakacje
Safe Holidays

Ograniczenia covidowe w turystyce lotniczej,  przekierowały zainteresowanie podróżników na sferę karawaningu. Właśnie karawaning daje teraz duże poczucie bezpieczeństwa i możliwość zwiedzania wymarzonych miejsc z bezstresowym i ciągłym zapewnieniem sobie komfortowych warunków noclegu.
Covid restrictions in aviation tourism redirected the interest of travelers to the sphere of caravanning. It is the caravanning that now gives a great sense of security and the opportunity to visit the dream places with stress-free and continuous provision of comfortable accommodation conditions.

Poczuj się wolny i bezpieczny w te długo oczekiwane wakacje.                                                                                                         
Z CamPro V270 - podziwiaj naturę tam gdzie tylko zechcesz!

Feel free and safe on this long-awaited vacation. With CamPro V270 - admire nature wherever you want!

Go on vacation!